SvD och Ingvar Carlsson

Ingvar Carlsson hyllade den östtyska diktaturen på dess 40-årsjubileum. En googlesökning ger hundratals bekräftelser på denna händelse. Den sprids också av SvD:s ledarredaktion. Det är bara det att den aldrig ägde rum.

Vissa svenskar ”tjusades” av DDR, skrev Johan Wennström i en ledartikel i Svenska Dagbladet den 4 oktober i år. Wennström förklarade: ”Och det var det här landet som Ingvar Carlsson sent på 80-talet påstod att Sverige hade mycket att lära av.” Som källa för påståendet angav Wennström läraren Cecilia Gärtner som själv skulle ha hört Carlsson berömma DDR.

När och i vilket sammanhang skedde detta? Wennström svarar på mejl från mig att Carlsson höll sitt hyllande tal när han gratulerade DDR vid 40-årsfirandet i Östberlin 1989.

För den som kontrollerar uppgifterna i UD:s och arbetarrörelsens arkiv står en sak klar: Ingvar Carlsson var inte närvarande vid DDR:s 40-årsfirande. Däremot höll Ingvar Carlsson ett middagstal i Östberlin den 23 januari 1989 i samband med att en svensk delegation besökte landet, det vill säga åtta månader före 40-årsjubilet. I talet tog Carlsson upp mänskliga rättigheter, säkerhet i Europa, försurade sjöar och handelsrelationerna mellan Sverige och DDR, men det finns inget påstående om att Sverige har ”mycket att lära” av DDR.

Birgitta Almgren, professor och expert på relationen mellan Sverige och DDR, har nyligen publicerat boken Inte bara Stasi: Relationer Sverige-DDR 1949-1990. I sin forskning har Almgren grävt i Stasi-arkiven, men inte heller hon har hittat några referenser till att Carlsson skulle ha berömt DDR. Möjligen tror Almgren att det kan ha skett en sammanblandning mellan Carlsson och den tidigare generaldirektören vid Skolöverstyrelsen, Jonas Orring. Orring ansåg nämligen att Sverige hade mycket att lära av DDR:s lärlingssystem.

Nåväl, det finns ju ytterligare en källa till SvD:s ledarkommentar, tyskläraren Cecilia Gärtner i Lund, som enligt Wennström med egna öron har hört Carlsson berömma DDR.

Cecilia Gärtner vill dock inte bekräfta detta. Hon säger att hon aldrig hört Carlsson uttala sig om DDR. Däremot ”har hon läst i SvD, eller om det var i Sydsvenskan, att Carlsson berömt DDR”.

Sådana här uppgifter sprids snabbt, SvD:s ledartikel har ytterligare satt fart på ryktena. På olika bloggar finns mängder med påståenden om att Carlsson hyllat DDR. Däribland skriver ”Handlarn från Jönköping” att uppgifterna från SvD om Carlssons beröm av DDR ”totalt raserat Ingvar Carlssons politiska gärning”. Uppgiften figurerar också i ytterligare tryckta alster. I en ledarartikel i den konservativt kristna tidningen Världen Idag, publicerad redan den 28 september, skriver Bert Stålhammar, professor i pedagogik i Örebro om att det nu är tjugo år sedan DDR firade sitt 40-årsjubileum: ”På hederstribunen vid Alexanderplatz i Östberlin stod presidenten Erich Honecker och hälsade stats- och regeringschefer från hela världen välkomna. Vår egen Ingvar Carlsson var där och i sitt hyllningstal lyckönskade DDR för fyrtio framgångsrika år, sa han bland annat att ’vi har mycket att lära oss av er’.” [Meningen är konstig, det beror på Stålhammar.]

När jag ringer upp Stålhammar och frågar vad han har för källor rekommenderar han mig att googla på Carlsson och DDR:s 40-årsjubileum. ”Då kommer du få massor av hänvisningar”, säger Stålhammar och tillägger att han också ”sett uppgiften i SvD”.

Carlsson var som sagt inte närvarande vid DDR:s 40-årsjubileum 1989 och i det middagstal han höll åtta månader tidigare fanns inget beröm av DDR. Men utöver själva talet förekom både formella och informella överläggningar. Kan Carlsson ha nämnt något smickrande då?

En som utförligt skildrar det svenska delegationsbesöket i Berlin är Peter Handberg i boken

Släpp ingen levande förbi – Berättelser från murens Berlin. Handberg har en kritisk hållning och skriver om ett pompigt mottagande med preussisk musikkår, men han har inte några uppgifter om att Carlsson skulle ha uttryckt något positivt om DDR.

Det finns också fler tryckta källor. Den svenska delegationen, som först reste till Bonn i Västtyskland, sedan till Dresden i DDR och sist till Östberlin, följdes av en mängd journalister som utförligt rapporterade om resan. Inte minst publicerades många artiklar i SvD. På tidningens ledarsida konstaterade Per Forslind att det var viktigt att lyfta frågan om mänskliga rättigheter: ”Det gjorde han [Carlsson] också. Vid måndagens överläggning gjorde han klart att Sverige aldrig kan acceptera Berlinmuren. Han talar också om perestrojka, vilket inte kan ha uppskattats av Honecker”. På nyhetsplats i SvD publicerades ytterligare artiklar om det svenska delegationsbesöket av journalisten Richard Swartz. Budskapet är framför allt att Honecker lovade Carlsson att genomföra militära nedskärningar och att företaget Svenska Fläkt skulle investera i miljöteknologi i DDR.

I DN var det Disa Håstad och Magdalena Ribbing som rapporterade om det svenska besöket. Artiklarna handlar om DDR:s löften om militära nedskärningar, Svenska Fläkts investeringar och att Ingvar Carlsson ställt krav i återföreningsärenden.

Varken i SvD eller DN rapporteras dock om att Carlsson i något sammanhang skulle ha uttryckt sig berömmande om DDR. Tvärtom skriver båda tidningarna att Carlsson framfört kritik. I DN rapporteras särskilt om det samtal som Carlsson höll med journalisterna och där han uttalade: ”Tyvärr har vi anledning att hålla en distans till DDR. Vi har skilda samhällssystem och mycket som skiljer oss.”

Jag ringer upp Johan Wennström på SvD och säger att han har fel på flera punkter: Han har utan belägg påstått att Ingvar Carlsson skulle ha hävdat att Sverige har mycket att lära av DDR, han har citerat Cecilia Gärtner som påstår sig ha hört Carlsson säga detta, medan Gärtner själv säger att hon hittat uppgiften i SvD eller möjligen Sydsvenskan. Dessutom har Wennström i ett mejl till mig hävdat att Carlsson höll detta tal vid DDR:s 40-årsfirande 1989.

Wennström svarar först att han ”inte minns” vad han fått uppgifterna ifrån. Sedan byter han strategi och går till offensiv:

”Alla uppgifterna kommer från tyskläraren Cecilia Gärtner. Jag har bara citerat henne”, säger Wennström.

Jag påpekar att det i artikeln ändå är han som påstår att Carlsson hävdat att Sverige har mycket att lära av DDR.

”Då var jag inte tillräckligt tydlig. Mina uppgifter kommer från Gärtner”, svarar Wennström.

Uppenbarligen anser inte Wennström att han har något eget ansvar för att ha spridit felaktiga uppgifter.

På en punkt måste dock Wennström medge att han hade fel, det gäller det han skrev till mig i mejlet om Carlssons deltagande i DDR:s 40-årsjubileum. Men nu sviktar hans minne igen, han kommer inte ihåg vad den uppgiften kommer ifrån.

Jag ringer också upp Bert Stålhammar igen och berättar att hans ledarartikel i Världen Idag är fullproppad av felaktiga påståenden. Har han några säkrare källor än olika bloggar?

”Oj, det var så länge sedan jag hörde det där så det minns jag faktiskt inte”, svarar Stålhammar. Sedan frågar han ändå mig ändå vad Carlsson sade vid ”gratulationstalet till DDR”. Jag får upprepa att Carlsson inte var närvarande vid DDR:s jubileum och aldrig höll något gratulationstal.

Det blir först tyst i telefonluren, sedan kommer svaret:

”Det var ju ändå väldigt positivt att höra”, säger en obekymrad Bert Stålhammar, pedagogikprofessor och före detta folkpartistisk riksdagsledamot.

Mats Wingborg

Wennström har avböjt att en kritisk kommentar till hans artikel publiceras i SvD.

Källor:

– Vi skulle bli DDR:s nyttiga idioter, Johan Wennström, SvD, 4/10 2009.

Inte bara Stasi – Relationer mellan Sverige-DDR 1949-1990, Birgitta Almgren, Carlssons (2009).

– Middagstal i Berlin 23 januari 1989, Ingvar Carlssons samlade tal, Arbetarrörelsens arkiv.

– Mejlsvar från Johan Wennström, 5/10 2009. Mejlet svarar på min fråga om var och när Carlsson berömt DDR. Wennströms svar lyder: ”Det skedde flera gånger under 1980-talet. Ett exempel är från 40-årsfirandet av DDR i Östberlin 1989, när Ingvar Carlsson gratulerade till 40 framgångsrika år och sa: ’vi har mycket att lära oss av er’.”

– Mejlsvar från Ingvar Carlsson, den 7/10 2009.

– Telefonintervju med Birgitta Almgren, 21/10 2009.

– Telefonintervju med Cecilia Gärtner, 21/10 2009.

– Telefonintervju med Bert Stålhammar 23/10 och 28/10 2009.

– Telefonintervju med Johan Wennström 28/10 2009 (inspelad).

– Släpp ingen levande förbi – Berättelser från murens Berlin, Peter Handberg, Natur & Kultur (2009), sidorna 377-379.

Ingvar Carlsson i Östtyskland. Traditionell militär tysk pompa, Per Forslind, SvD, 24/1 1989.

– Honecker lovade Carlsson ensidig truppminskning, Richard Swartz, SvD, 24/1, 1989.

– Handeln ökar allt mer, Richard Swartz, SvD, 24/1, 1989.

– Ingvar Carlsson på besök i DDR. Sveriges största önskan sälja miljöteknik, Magdalena Ribbing, DN, 23/1 1989.

– Fläkt kan få stororder, Disa Håstad, DN, 24/1 1989.

– Östtyskland – Nedskärningar av försvaret, Disa Håstad, DN, 24/1 1989.

– Brytpunkt för kyrkan, Disa Håstad, DN, 24/1 1989.

– Bättre luft över Sverige. Miljardaffär med DDR, Magdalena Ribbing, DN, 24/1 1989.

– Exempel på blogg som fört uppgifterna vidare från SvD om att Ingvar Carlsson skulle ha hävdat att ”Sverige har mycket att lära av DDR”, se Handlarn från Jönköping, den 4/10 2009 (www.handlareprintz.com/2009/10/johan-wennstrom-och-ingvar-carlsson.html).

Texten har tidigare varit publicerad i tidskriften Tiden, nr 6/2009.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: